VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Gabriela Fialová

PRAKTICKÁ LÉKAŘKA

Praxe:

Ústav hematologie a krevní transfúze Praha

Nemocnice Benešov - odd. hematologie

Nemocnice Turnov - interní oddělení

Poliklinika Železný Brod - interní ambulance 

-------------

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Atestace v oboru všeobecný praktický lékař.