Technické vybavení

 

POCT Cobash h 232 "přenosná kardiolaboratoř"

Přístroj umožňuje z krve odebrané v ordinaci zjistit do 15ti minut tato onemocnění:

- akutní inafrkt myokardu

- srdeční selhání

- hlubokou žilní trombózu

POCT QuickRead go "přenosná laboratoř"

Přístroj umožňuje vyšetření hladiny CRP, indikuje přítomnost streptokoka ve vzorku z výtěru krku, detekuje přítomost a koncentraci hemoglobinu (krve) ve vzorku ze stolice. Hrazeno smluvními pojišťovnami.

CRP - protein jehož hladina v krvi se zvyšuje při některých onemocněních. Hojně se tohoto vyšetření využívá k rozlišení virové a bakteriální infekce. Nedochází tak k neindikovanému předepisování antibiotik. Vyšetření se provádí z kapky krve odebrané sestrou zde v ordinaci. Výsledek je znám do dvou minut.

Výtěr z krku - detekce streptococcus pyogenes - při podezření na akutní tonsilitidu ("angínu") lze zjistit původce onemocnění a předepsat tak antibiotika cíleně na příslušnou bakterii. Výtěr lze provést kdykoli během dne. Výsledek do 5 minut.

TOKS - stanovení přítomnosti hemoglobinu ve vzorku stolice. Přístroj hodnotí nejen přítomnost krve ve stolici, ale i její koncentraci, z čehož lze usuzovat na závažnost stavu a případně zajistit urychlené kolonoskopické vyšetření. Vyšetření vyžaduje dvě návštěvy, při první dostanete domů zkumavku, do které odeberete vzorek stolice a následující den přinesete k nám na rozbor. Vyšetření lze provést kdykoli během dne. Není nutné předem držet dietu. Výsledek do 2 minut.

Vyšetření INR (QUICK) Coaguchek

Přístoj se využívá u pacientů, kteří užívají lék na ředění krve Warfarin. K vyšetření je potřeba kapka krve z prstu. Před vyšetřením není třeba být nalačno, lze provést kdykoli během dne. Výsledek do 20 vteřin.


12ti svodové EKG

Přístoj k zhodnocení srdeční činnosti. Vyšetření se rutinně provádí v rámci pravidelných preventivních prohlídek. Dále vždy před operací v celkové anestezii v rámci předoperačního vyšetření. Dále kdykoli při podezření na srdeční onemocnění.


Tlakový Holter

24hodinová monitorace krevního tlaku (vyšetření hrazeno zdravotní pojišťovnou)

Toto vyšetření obvykle doporučuji pacientům s kolísavým tlakem nebo s podezřením na tzv. "syndrom bílého pláště" (vysoký TK jen v ordinaci). Dle posledních doporučených postupů Kardiologické společnosti je možné diagnostikovat hypertenzi pouze na základě vyšetření tímto přístrojem. Každý člověk, který se léčí s vysokým tlakem by měl toto vyšetření absolvovat.

Samotné vyšetření je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou 2x ročně.

Čekací doba cca týden. Na vyšetření je třeba se objednat a je třeba mít k dispozici 2 tužkové baterie typu AA.

Vyšetření zabere dvě návštěvy zde v ordinaci. První den je přístroj nasazen (manžeta) na levou paži (je vhodné tričko s krátkým rukávem). Poté odcházíte domů, případně do zaměstnání, kde můžete vykonávat běžné denní činnosti. Na zvláštní listinu zaznamenáváte průběžně denní aktivitu. Přístroj Vám bude měřit TK a´ 15 minut. V této době je nutno mít končetinu v klidu (cca 30 vteřin). V době spánku se tento interval mezi měřeními prodlužuje na 30 minut. Následující den nás znovu navštívíte a my Vám ihned sdělíme výsledek.